KH Wahab Hasbullah by Jitet Kustana
Lukisan “KH Wahab Hasbullah” by Jitet Kustana